Veri Koruma Beyanı

Tarih: Aralık 1, 2023

Bu Veri Koruma Beyanı, AISWEI B.V., Barbara Strozzilaan 101, 5e etage, kantoornummer 5.12, 1083HN Amsterdam, Hollanda (data.protection@solplanet.net) (“biz” veya “bize“) olarak web sitemizi www.solplanet.net kapsamında ziyaret ettiğinizde ve işletmeler için Solplanet Cloud (pro-cloud.solplanet.net), son kullanıcılar için Solplanet Cloud (cloud.solplanet.net) ve mobil uygulamamız “Solplanet”, “Ai-şarj”, “isolar” (topluca “Ürünler” veya “Hizmetler” olarak anılacaktır) da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ürünlerimizi veya hizmetlerimizi kullandığınızda kişisel verilerinizi sağlanan diğer şekillerde nasıl toplayacağımızı, kullanacağımızı, depolayacağımızı veya işleyeceğimizi (toplu olarak “işleme” olarak anılacaktır) açıklamayı amaçlamaktadır.

Bu Veri Koruma Beyanı sadece müşterilerimiz için değil, aynı zamanda diğer iş ortaklarımız ve web sitemizin ziyaretçileri için de geçerlidir.

Gerekirse ve yasal olarak gerekli olduğunda, bu Veri Koruma Beyanında henüz yapılmamışsa, kişisel verilerinizin başka bağlamlarda işlenmesi konusunda sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

Bize herhangi bir kişisel veri vermeden önce, lütfen bu Veri Koruma Beyanı’nı dikkatlice okuyun ve iyice anlayın.

1. Kişisel Verileri İşlememizin Amacı, Kapsamı ve Hukuki Dayanağı

1.1 Ürün ve Hizmetlerin Kullanımı ile bağlantılı olarak işlenen kişisel verilerin işlenme amacı ve kategorisi

Aşağıdaki kişisel veri kategorilerini aşağıdaki amaçlar için işleyeceğiz:

(1) Ürün veya Hizmetlere kaydolmak/giriş yapmanız amacıyla (“Kayıt Amacı“), aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebiliriz: şirketinizin adı, kullanıcı adınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, şifreniz ve IP adresiniz.

Buna ek olarak, kayıt ve giriş sırasında, kişisel profilinizi tamamlamak için adınız, adresiniz ve fotoğrafınız ile diğer bilgileriniz de dâhil olmak üzere ek bilgiler sağlamanızı isteyebiliriz. Yukarıdaki ek bilgileri sağlamazsanız, Ürünlerimize veya Hizmetlerimize kayıt yapmanız/giriş yapmanız bundan etkilenmeyecektir.

(2) Hesabınıza bağlı fotovoltaik enerji santralleri (“Bağlı İstasyonlar“) için uzaktan izleme hizmetlerinin size sağlanması amacıyla (“İzleme Amacı“), aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

(a) Kullanıcı adınız, adınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere kullanıcının kimlik bilgileri;

(b) Santrallerin durumu, adı, türü, kurulu kapasitesi, coğrafi konum bilgisi, elektrik üretimi, eş değer saati ve şebeke bağlantı süresi de dâhil olmak üzere Bağlı İstasyonların bilgileri;

(c)      Çeviri;Seri numarası, kayıt kodu, aygıt türü, güç, Bağlanmış İstasyonlar, sinyal güc ü, senin kullandığınız dönüştürücünün yazılım sürümü dahil; 
 
(d)      Terminal aygıtlarının bilgi, aygıt parametreleri ve sistem bilgileri, geografik konum bilgileri, aygıt kimliğinin bilgileri (IMEI, IDFA, Android ID, Hücre ID, MAC, OAID, IMSI ve aygıt bilgilerinin diğer bilgilerini dahil eder); 
 
(e)      Ağ bilgileri, IP adresinizi, WiFi bilgileri, temel istasyonunun bilgileri dahil. 
 
Özellikle, dongle aygıtlarımızı (WiFi stick, 4G stick ve bunlar dahil), dongle aygıtlarımız WiFi bilgilerinizi (SSID ve parolanızı) toplayacak, bu bilgi sadece dongle aygıtlarının yerel deposunda saklanılacak ve sadece dongle aygıtlarının ağı için kullanılacak, kendi sunucularımıza ya da üçüncü parti sunucularımıza yüklenmeyecek. Ona erişim olmayacağız. 

(3) Satış sonrası hizmetlerin sağlanması, yasal hak ve menfaatlerinizin korunması ve sizinle ilgili anlaşmazlıkların ortak çözümü amacıyla (“Satış Sonrası Amaç“), kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebiliriz:

(a) Cihaz tipi, seri numarası, kurulum tarihi, kurulum yeri, arıza açıklaması ve sizin tarafınızdan kullanılan invertörün sistem günlükleri de dâhil olmak üzere arızayla ilgili bilgiler;

(b) Kişinin/alıcının kullanıcı adı, adı, telefon numarası, şirket adı ve kategorisi de dâhil olmak üzere iletişim/alıcı bilgileri.

(4) Ürün veya Hizmetlerin iyileştirilmesi ve şirketimizin, şirket grubumuzdan şirketlerin, Ürün veya Hizmetlerin, marka faaliyetlerinin ve size sunulan diğer bilgilerin tanıtılması ve reklamının yapılması (yukarıda belirtilen hizmetler topluca “Reklam Hizmetleri” ve yukarıda belirtilen amaçlar topluca “Promosyon Amacı” olarak anılacaktır) amacıyla, diğer yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi durumunda aşağıdaki kişisel verilerinizi işleyebiliriz:

(a) Cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, ülkeniz/bölgeniz, iş unvanınız, şirket adınız da dâhil olmak üzere kullanıcının kimlik bilgileri;

(b) Ürünler veya Hizmetler hakkındaki geri bildiriminiz de dâhil olmak üzere geri bildirim bilgileri.
Yukarıdaki Kayıt Amacı, İzleme Amacı, Satış Sonrası Amacı ve Promosyon Amacı topluca “İşleme Amaçları” olarak anılmaktadır.

1.2 Coğrafi Kişisel Verilerin İşlenmesi

İzleme Amacıyla, Bağlı İstasyonlarınızı bulmak için coğrafi konum bilgilerinizi işlememiz gerektiğini lütfen unutmayın. Satış Sonrası Amaç için, Bağlı İstasyonlarınızı bulmak ve onarım ve değiştirme de dâhil olmak üzere satış sonrası hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgilerinizi işlemek zorundayız. Yukarıda belirtilen hassas kişisel verileri vermeyi reddederseniz, İzleme Amacı ve Satış Sonrası Amacına ulaşamayacağımızı ve size ilgili işlevleri ve hizmetleri sağlayamayacağımızı lütfen unutmayın.
 
1.3 Reşit Olmayanların Kişisel Verilerinin veya Özel Kategorilerdeki Kişisel Verilerin İşlenmemesi
 
Herhangi bir İşleme Amacı için reşit olmayanların kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verileri toplamayacağız. Reşit olmayan herhangi bir kişinin kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verileri bize sağlayamazsınız.
 
1.4 Kişisel Verileri İşlememizin Hukuki Dayanağı

Kişisel Verileri GDPR Madde 6’ya uygun olarak aşağıdaki yasal gerekçelerle işliyoruz: (i) kişisel verilerin işlenmesi, diğerlerinin yanı sıra pazarlama amaçları söz konusu olduğunda, açık onayınıza dayanır; (ii) kişisel verilerinizin işlenmesinin, sizinle olan sözleşmemizi ifa etmemiz ve aramızda bir anlaşma yapmamız için gerekli olması; (iii) kişisel verilerinizin işlenmesinin, tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uymamız için gerekli olması; (vi) kişisel
verilerinizin işlenmesinin siber güvenlik ve veri koruma, dolandırıcılığın tespiti, hizmet bakımı ve kontrolü, destek, yedekleme, acil kurtarma gibi meşru menfaatler için gerekli olması; ve (v) Alman Haksız Rekabetle Mücadele Yasa’nın 7. Bölümünün 3. alt bölümünün hükümleri uyarınca e-posta pazarlaması.

2. Kişisel Verileri Nasıl İşliyoruz

2.1 Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz

İşleme Amaçları için, yasal gereklilikler yerine getirilirse, özellikle GDPR Madde 6 No. 1f anlamında meşru bir menfaat varsa, kendimiz veya üçüncü bir taraf aracılığıyla, kişisel verilerinizi web siteleri, mobil uygulamalar, Çerez ve benzeri cihaz tanımlama teknolojileri ve diğer araçlar, olanaklar veya cihazlar aracılığıyla toplayacağız.

Başka bir kişinin kişisel verilerini bize sağlamanız durumunda, söz konusu kişinin bu hükme ilişkin onayını ayrıca aldığınızdan emin olun.. Aksi takdirde, bize bu bilgileri sağlamanız nedeniyle diğer kişinin kişisel verileri üzerindeki haklarını ihlal edersek, rücu hakkımızı saklı tutarız.
 
2.2 Kişisel Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

(1) Kayıt Amacıyla, kendimiz doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kullanacağız:

-Kullanıcı kimliğinizi; şirket adınız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, vesikalık fotoğrafınız ve şifreniz gibi bilgilere dayanarak tanımlayacağız;

(2) İzleme Amacıyla, kendimiz doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kullanacağız:

(a) Kullanıcı kimliğinizi; kullanıcı adınız, cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz da dâhil olmak üzere bilgilere dayanarak tanımlayacağız;

(b) Enerji santralini kurarak ağı sizin için yapılandıracağız ve cihazın seri numarası ile Bağlı İstasyonların bilgileri gibi cihaz bilgilerine dayanarak cihazınızın ve Bağlı İstasyonların güç üretimini, gelirini ve durumunu izleyeceğiz, hesaplayacağız ve size göstereceğiz.

(3) Satış Sonrası Amaç için, kendimiz doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kullanacağız:

(a) Hatanın nedenini analiz edeceğiz ve Ürünler veya Hizmetlerle ilgili uyuşmazlıkları, sizin tarafınızdan sağlanan hata ile ilgili bilgilere dayanarak sizinle birlikte çözeceğiz;

(b) Size geri bildirimde bulunacağız ve iletişim/alıcı bilgilerinize dayanarak size satış sonrası hizmetler sunacağız.

(4) Reklam Amacıyla, kendimiz doğrudan veya üçüncü bir taraf (reklamverenler ve diğer hizmet sağlayıcılar da dâhil) aracılığıyla, kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde kullanacağız:

(a) Ürün ve Hizmetlerimizi tarafınızdan sağlanan geri bildirim bilgilerine dayanarak geliştireceğiz;

(b) Diğer yasal gereklilikler yerine getirilirse, cep telefonu numaranızı, e-posta adresinizi ve cihaz tanımlayıcı bilgilerinizi kullanarak, tarafınıza genel reklam SMS’i gönderilmesi ve genel bilgilerin görüntülenmesi ve iletilmesi gibi kişiselleştirilmemiş bilgi iletisi veya ticari pazarlama bilgileri göndeririz.

Otomatik bireysel karar vermeyi kullanmadığımızı lütfen unutmayın.

2.3 Kişisel Verilerinizi Nasıl Saklayacağız?

2.3.1 Depolama Konumu

Avrupa Birliği’nde topladığımız ve ürettiğimiz kişisel verileriniz bakımından, bunları Avrupa Birliği’nde kendimiz veya üçüncü bir taraf (sunucu tedarikçisi gibi) aracılığıyla saklayacağız.

2.3.2 Depolama Süresi

Yasalar ve idari düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, kişisel verilerinizi yalnızca İşleme Amaçlarının gerçekleştirilmesi için gereken en kısa süre boyunca saklayacağız. Yukarıdaki saklama süresi sona erdikten sonra, kişisel verilerinizi sileceğiz veya yürürlükteki yasaların gerektirdiği şekilde anonim hâle getireceğiz.

2.4 Kişisel Verilerinizi Başkalarına Nasıl Sağlayacağız?

Kişisel verilerinizi genellikle herhangi bir üçüncü tarafa vermeyeceğiz. Ancak, aşağıdaki durumlardan herhangi biri söz konusu olduğunda, kişisel verilerinizi ilgili kanun hükümlerine uymak kaydıyla üçüncü bir tarafa verebiliriz,

(a) bunun için ayrıca onayınızı almışsak;

(b) taraf olduğunuz bir sözleşmenin akdedilmesi veya ifası için gerekli olması durumunda, örneğin kişisel verilerinizin distribütörlere veya diğer alt yüklenicilere iletilmesi durumunda;

(c) yasal bir sorumluluğun veya yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması hâlinde (ilgili kanun hükümlerine göre idari makamlara, adli makamlara ve diğer devlet makamlarına verilmesi gibi);

(d) halk sağlığı ile ilgili acil durumlara müdahale etmenin veya acil durumlarda bireylerin sağlığını veya mallarını güvence altına almanın gerekli olması durumunda;

(e) veya kanunların ve idari düzenlemelerin öngördüğü diğer koşullar altında.

Birleşme, bölünme, fesih, iflas beyanı ve diğer nedenlerle kişisel verilerinizi aktarmamız gerekirse, alıcının adı ve iletişim bilgileri hakkında sizi önceden bilgilendireceğiz ve yasal olarak gerekliyse, bunu yapmak için onayınızı alacağız. Alıcı, kişisel veri sorumlusu olarak yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edecektir.

2.5 Kişisel Verilerinizi Kamuya Açıklamayacağız

Ayrıca onayınızı almadıkça, kişisel verilerinizi kamuya açıklamayacağız.

2.6 Kendi Tarafımızdan İşleme ve Üçüncü Taraflarca İşleme

Kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen İşleme Amaçları ve işleme yöntemine göre kendimiz doğrudan veya üçüncü bir taraf aracılığıyla işleyeceğiz. Kendimiz doğrudan işlememiz durumunda, kişisel verilerinizi kendi adımıza işlemek üzere gerekli çalışanları belirleyecek ve kişisel verilerinizi tam olarak korumak amacıyla çalışanların kişisel veri işleme faaliyetlerini denetleyeceğiz. Üçüncü bir taraf aracılığıyla işlememiz durumunda, GDPR Madde 28 uyarınca alıcı ile bir veri işleme görevlendirme sözleşmesi veya gerekli diğer bir veri koruma sözleşmesi yapacağız ve kişisel verilerinizi tam olarak korumak amacıyla alıcının kişisel veri işleme faaliyetlerini denetleyeceğiz.

2.7 Anonimleştirilmiş İşleme

Kişisel verilerinizin anonim hâle getirilmesi için teknik önlemler veya diğer gerekli önlemleri alırsak ve sonrasında söz konusu bilgiler belirli bir kişiyi tanımlamak için kullanılamaz ve kurtarılamazsa, bu tür işlenmiş bilgilerin kullanımı, depolanması, başkalarına sağlanması, kamuya açıklanması ve diğer işlenmesi, size bilgi verilmesine veya onayınızın alınmasına bağlı değildir.

3. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyacağız?

Kişisel Verilerinizin gizliliğini korumak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Yüksek endüstri standartları doğrultusunda makul veri güvenliği önlemleri kullanıyoruz. Ayrıca, Kişisel Verilerin kötüye kullanılmasına ve yetkisiz bilgisayar korsanlığına karşı koruma da dâhil olmak üzere Kişisel Verilerinizi korumak için teknik ve fiziksel idari önlemleri içeren katı kurallar benimsedik.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklarınız

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak size aşağıdaki hakları garanti ediyoruz:

(a) GDPR Madde 15’e göre erişim hakkı

(b) GDPR Madde 16’ya göre düzeltme hakkı

(c) GDPR Madde 17’ye göre silme hakkı

(d) GDPR Madde 18’e göre işlemenin kısıtlanması hakkı

(e) GDPR Madde 20’den itibaren veri taşınabilirliği hakkı

(f) GDPR Madde 21’e göre itiraz hakkı

Kanunlara göre kısıtlamalar. BDSG (Alman Federal Veri Koruma Kanunu) madde 34 ve 35, bilgi edinme ve silme hakları için geçerlidir. Yukarıda belirtilen hakları, data.protection@solplanet.net adresine veya bu veri koruma beyanının başında verilen posta adresimize posta yoluyla göndermek suretiyle kullanabilirsiniz.

Diğer yandan, veri koruması için düzenleyici kuruma şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca, veri koruma ile ilgili sorularınız veya şikâyetleriniz için data.protection@solplanet.net adresi üzerinden veya posta adresine posta göndermek yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İtiraz hakkını kullanmadan önce, itirazın sonuçlarını tam olarak göz önünde bulundurmanız gerektiğini lütfen unutmayın. Belirli işlemlere itiraz ettiğinizde, size ilgili işlevleri veya hizmetleri sağlamaya devam edemeyeceğiz ve ilgili işlevleri veya hizmetleri kullanamamanızdan kaynaklanan kayıplar da dâhil olmak üzere yalnızca bunlardan kaynaklanan sonuçları ve yükümlülükleri üstleneceksiniz.

5. Çeşitli Hükümler

5.1 Bu Veri Koruma Beyanı’nın Güncellenmesi

Bu Veri Koruma Beyanı’nı zaman zaman güncelleme veya değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Değişiklik, bu Veri Koruma Beyanı kapsamındaki haklarınızın önemli ölçüde azalmasına neden oluyorsa, size e-posta, mektup, telefon bildirimi, duyuru, yazılım içinde ileti vb. yollarla bir değişiklik bildirimi göndereceğiz.

Değişiklik bildirimini almış, ancak değiştirilen Veri Koruma Beyanı’nı kabul etmiyorsanız, derhâl yazılı olarak bilgilendirmelisiniz. Aksi takdirde, Veri Koruma Beyanı’nın ilgili hükümlerinde yaptığımız değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız. Değişiklik bildirimini aldıktan sonra kişisel verilerinizi bize veya tarafımızca bilgilerin verildiği üçüncü bir tarafa sağlamaya veya kişisel verilerinizin toplanmasında iş birliği yapmaya devam ederseniz ya da Ürünlerimizi veya Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz, bu Veri Koruma Beyanı’nın ilgili hükümlerinde yaptığımız değişiklikleri kabul etmiş sayılırsınız.

5.2 Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Bu Veri Koruma Beyanı veya verilerinizle ilgili herhangi bir konu hakkında şüpheleriniz, yorumlarınız veya önerileriniz varsa, data.protection@solplanet.net adresine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.